Wykonamy dla Państwa usługi w zakresie:

• Inwestora zastępczego

• Robót budowlanych

• Rozbiórek

• Wykonywania wykopów

• Budownictwa mieszkaniowego

• Budownictwa przemysłowego (hale, markety)

• Wykonywania i montażu konstrukcji stalowych

• Robót drogowych

• Układania kostki brukowej

• Projektowania

• Wykonywania zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych